TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2013

Home Tillæg Tillæg

Tillæg

Byrådet skal udarbejde en kommuneplan jf. planlovens § 11. Hvis byrådet på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre planen, så der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanen og den ønskede planlægning.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver formål og indhold i tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om forhold til anden planlægning og en beskrivelse af tillægget i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. 

Både de vedtagne tillæg og tillæg i høring kan findes her på siden. Men når et tillæg er vedtaget vil det fremgå af den samlede digitale Kommuneplan 2013. Det vil sige at den digitale kommuneplan her på siden altid er ajourført. 

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i den periode mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

Kommuneplantillæg i høring

 

Høringen starter

 

Høringen slutter

Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

 

14-05-2014

 

06-08-2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Nørrelide, Gedved

 

22-10-2014

 

17-12-2014

Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 - Offentlige formål, FÆNGSLET, Horsens

 

17-12-2014

 

18-02-2015

Vedtagne kommuneplantillæg

 

Vedtaget den

 

Offentlig bekendtgjort

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Bydelscenter, Silkeborgvej, Horsens

 

24-06-2014

 

02-07-2014

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Ternevej, Horsens

 

24-06-2014

 

 09-07-2014     

 

       

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer