Tillæg dynamisk

Byrådet skal udarbejde en kommuneplan jf. planlovens § 11. Hvis byrådet på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre planen, så der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanen og den ønskede planlægning.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver formål og indhold i tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om forhold til anden planlægning og en beskrivelse af tillægget i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. 

Både de vedtagne tillæg og tillæg i høring kan findes her på siden. Men når et tillæg er vedtaget vil det fremgå af den samlede digitale Kommuneplan 2013. Det vil sige at den digitale kommuneplan her på siden altid er ajourført. 

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i den periode mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

 

 

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens 20.12.16 - 14.02.17
Bolig og erhverv, Blumersgade 139, Horsens 02.03.16 - 27.04.16
Boliger og dagligevarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens 28.06.16 - 23.08.16
Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens 17.12.15 - 11.02.16
Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 02.03.16 - 27.04.16
Boliger, Egebjergvej, Egebjerg 01.09.15 - 27.10.15
Boliger, Flintebakken, Horsens 30.08.16 - 25.10.16
Boliger, Nørrelide, Gedved 22.10.14 - 17.12.14
Boliger, Provstlund ll, Lund 31.05.16 - 02.08.16
Boliger, Strandkærvej 40, Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Boliger, Sundbakken 16, Horsens 27.01.16 - 29.03.16
Boliger, Sundbakken, Stensballe 02.11.16 - 28.12.16
Boliger, Værvej, Stensballe 05.04.16 - 31.05.16
Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe 02.05.17 - 27.06.17
Bydelscenter Nørrebrogade 31.05.16 - 02.08.16
Udvidelse af Bydelscenter Sundvej 30.11.16 - 26.01.17
Campusgrunden 07.03.17 - 02.05.17
Centerformål, Sønderbrogade, Horsens 30.06.15 - 26.08.15
Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Bymidte Lund-Vinten 03.05.16 - 28.06.16
Erhvervsområde Horsens Syd 09.06.15 - 11.08.15
Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 03.05.16 - 28.06.16
Offentlige formål, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Offentlige formål, Fængslet 17.12.14 - 18.02.15
Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit 17.12.15 - 11.02.16
Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 10.11.16 - 05.01.17
Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens 02.05.17 - 27.06.17
Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens 01.09.15 - 27.10.15
Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 27.05.15 - 27.07.15
Retningslinje og ramme, Detailhandel, Nim 30.09.15 - 25.11.15
Ridecenter i Vestbirk 01.12.15 - 26.01.16
Rugballegård Ridecenter 02.02.16 - 30.03.16
Søndergade 27.06.17 - 22.08.17
Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk 04.05.16 - 30.06.16
Tematillæg for byvækst og fritidsformål 17.02.15 - 30.04.15
Udvidelse af Industrimuseet, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet 30.08.16 - 25.10.16

Vedtagne kommuneplantillæg

 

Offentliggjort

Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan - Vedtaget 23-09-2014  

17-12-2014

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Bydelscenter, Silkeborgvej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014

 

02-07-2014

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Ternevej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014

 

09-07-2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Nørrelide, Gedved - Vedtaget 27-01-2014  

03-02-2015

Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 - Tematilæg for Byvækst og Fritidsformål  - Vedtaget 23-06-2015  

30-06-2015 

Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Centerformål, Sønderbrogade, Horsens - Vedtaget 27-10-2015  

03-11-2015

Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer for Ørskov Bæk, Hovedgård - Vedtaget 25-08-2015  

01-12-2015

Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg - Vedtaget 15-12-2015  

17-12-2015

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer og rammer for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens - Vedtaget 15-12-2015  

17-12-2015

Tillæg 18 til kommuneplan 2013 - Ridecenter Vestbirk - Vedtaget 29-03-2016  

05-04-2016

Tillæg 25 til kommuneplan 2013 - Ramme for råstoferhverv, Addit - Vedtaget 29-03-2016  

05-04-2016