Tillæg til Kommuneplan 2013

Home Tillæg Tillæg dynamisk

Tillæg dynamisk

Byrådet skal udarbejde en kommuneplan jf. planlovens § 11. Hvis byrådet på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre planen, så der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanen og den ønskede planlægning.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver formål og indhold i tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om forhold til anden planlægning og en beskrivelse af tillægget i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. 

Både de vedtagne tillæg og tillæg i høring kan findes her på siden. Men når et tillæg er vedtaget vil det fremgå af den samlede digitale Kommuneplan 2013. Det vil sige at den digitale kommuneplan her på siden altid er ajourført. 

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i den periode mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

 

 

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens 20.12.16 - 14.02.16
Boliger, Strandkærvej 40, Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Udvidelse af Bydelscenter Sundvej 30.11.16 - 26.01.17
Campusgrunden 07.03.17 - 02.05.17
Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 03.05.16 - 28.06.16
Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 10.11.16 - 05.01.17
 
 
 
 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer