Tillæg til Kommuneplan 2013

Home Tillæg Tillæg dynamisk

Tillæg dynamisk

Byrådet skal udarbejde en kommuneplan jf. planlovens § 11. Hvis byrådet på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre planen, så der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanen og den ønskede planlægning.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver formål og indhold i tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om forhold til anden planlægning og en beskrivelse af tillægget i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. 

Både de vedtagne tillæg og tillæg i høring kan findes her på siden. Men når et tillæg er vedtaget vil det fremgå af den samlede digitale Kommuneplan 2013. Det vil sige at den digitale kommuneplan her på siden altid er ajourført. 

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i den periode mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

 

 

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens 20.12.16 - 14.02.17
Bolig og erhverv, Blumersgade 139, Horsens 02.03.16 - 27.04.16
Boliger og dagligevarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens 28.06.16 - 23.08.16
Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens 17.12.15 - 11.02.16
Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 02.03.16 - 27.04.16
Boliger, Egebjergvej, Egebjerg 01.09.15 - 27.10.15
Boliger, Flintebakken, Horsens 30.08.16 - 25.10.16
Boliger, Nørrelide, Gedved 22.10.14 - 17.12.14
Boliger, Provstlund ll, Lund 31.05.16 - 02.08.16
Boliger, Strandkærvej 40, Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Boliger, Sundbakken 16, Horsens 27.01.16 - 29.03.16
Boliger, Sundbakken, Stensballe 02.11.16 - 28.12.16
Boliger, Værvej, Stensballe 05.04.16 - 31.05.16
Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe 02.05.17 - 27.06.17
Bydelscenter Nørrebrogade 31.05.16 - 02.08.16
Udvidelse af Bydelscenter Sundvej 30.11.16 - 26.01.17
Campusgrunden 07.03.17 - 02.05.17
Centerformål, Sønderbrogade, Horsens 30.06.15 - 26.08.15
Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens 04.04.17 - 30.05.17
Bymidte Lund-Vinten 03.05.16 - 28.06.16
Erhvervsområde Horsens Syd 09.06.15 - 11.08.15
Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 03.05.16 - 28.06.16
Offentlige formål, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Offentlige formål, Fængslet 17.12.14 - 18.02.15
Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit 17.12.15 - 11.02.16
Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 10.11.16 - 05.01.17
Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens 02.05.17 - 27.06.17
Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens 01.09.15 - 27.10.15
Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 27.05.15 - 27.07.15
Retningslinje og ramme, Detailhandel, Nim 30.09.15 - 25.11.15
Ridecenter i Vestbirk 01.12.15 - 26.01.16
Rugballegård Ridecenter 02.02.16 - 30.03.16
Søndergade 27.06.17 - 22.08.17
Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk 04.05.16 - 30.06.16
Tematillæg for byvækst og fritidsformål 17.02.15 - 30.04.15
Udvidelse af Industrimuseet, Horsens 27.06.17 - 22.08.17
Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet 30.08.16 - 25.10.16

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer