Bilag

Bilag 1: Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering 

Bilag 2: Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Bilag 3: Scoping af ændrede arealudlæg