Grundvandsredegørelse

Forud for Tillæg 7 er der udarbejdet en Grundvandsredegørelse for hele Horsens Kommune - find den her.