Tillæg til Kommuneplan 2013

Tillæg

Byrådet skal udarbejde en kommuneplan jf. planlovens § 11. Hvis byrådet på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre planen, så der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanen og den ønskede planlægning.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver formål og indhold i tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om forhold til anden planlægning og en beskrivelse af tillægget i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. 

Både de vedtagne tillæg og tillæg i høring kan findes her på siden. Men når et tillæg er vedtaget vil det fremgå af den samlede digitale Kommuneplan 2013. Det vil sige at den digitale kommuneplan her på siden altid er ajourført. 

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i den periode mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

 

 

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode

Vedtagne kommuneplantillæg

 

Offentliggjort

Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan - Vedtaget 23-09-2014  

17-12-2014

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Bydelscenter, Silkeborgvej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014

 

02-07-2014

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Ternevej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014

 

09-07-2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Nørrelide, Gedved - Vedtaget 27-01-2014  

03-02-2015

Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 - Offentlige formål, FÆNGSLET - Vedtaget 24-03-2015  

26-03-2015

Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 - Tematilæg for Byvækst og Fritidsformål  - Vedtaget 23-06-2015  

30-06-2015 

Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Centerformål, Sønderbrogade, Horsens - Vedtaget 27-10-2015  

03-11-2015

Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Horsens Syd - Vedtaget 26-04-2016  

03-05-2016

Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer for Ørskov Bæk, Hovedgård - Vedtaget 25-08-2015  

01-12-2015

Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg - Vedtaget 15-12-2015  

17-12-2015

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer og rammer for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens - Vedtaget 15-12-2015  

17-12-2015

Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 - Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård - Vedtaget 25-08-2015  

01-09-2015

Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 - Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim - Vedtaget 23-02-2016  

01-03-2016

Tillæg 18 til kommuneplan 2013 - Ridecenter Vestbirk - Vedtaget 29-03-2016  

05-04-2016

Tillæg 20 til Kommuneplan 2013 - Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens - Vedtaget 29-03-2016  

05-04-2016

Tillæg 23 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Værvej, Stensballe - Vedtaget - 23-08-2016  

30-08-2016

Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Sundbakken 16, Horsens - Vedtaget 25-05-2016  

01-06-2016

Tillæg 25 til kommuneplan 2013 - Ramme for råstoferhverv, Addit - Vedtaget 29-03-2016  

05-04-2016

Tillæg 26 til Kommuneplan 2013 - Detailhandel i Lund - Vedtaget 27-09-2016  

05-10-2016

Tillæg 27 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens - Vedtaget 21-06-2016  

28-06-2016

Tillæg 28 til Kommuneplan 2013 - Bolig og erhverv, Blumersgade, Horsens - Vedtaget 21-06-2016  

28-06-2016

Tillæg 29 til Kommuneplan 2013 - Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk - Vedtaget 23-08-2016  

30-08-2016

Tillæg 30 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Flintebakken, Horsens - Vedtaget 24-01-2017  

31-01-2017

Tillæg 31 til Kommuneplan 2013 - Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens - Vedtaget 25-04-2017  

02-05-2017

Tillæg 33 til Kommuneplan 2013 - Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet - Vedtaget 25-10-2016  

02-11-2016

Tillæg 34 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Provstlund II, Lund - Vedtaget 27.09.2016  

05-10-2016

Tillæg 35 til Kommuneplan 2013- Bydelscenter Nørrebrogade - Vedtaget 27-09-2016  

05-10-2016

Tillæg 36 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens - Vedtaget 22-11-2016  

07-12-2016

Tillæg 38 til Kommuneplan 2013 - Bydelscenter, Sundvej, Horsens - Vedtaget 25-04-2017  

02-05-2017

Tillæg 40 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Sundbakken, Stensballe - Vedtaget 28-02-2017  

07-03-2017

Tillæg 22 til Kommuneplan 2013 - Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens - Vedtaget 24-04-2017  

07-03-2017

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer