PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Viden

Viden

Horsens har de seneste år udviklet sig til at være en betydende uddannelsesby med en international profil og en ganske imponerende vækst i antallet af studerende. I samme periode er der sket en vækst i antallet af borgere i kommunen – og særligt blandt de unge, som får en videregående uddannelse.

Kompetenceløft

Det overordnede mål for indsatsen er at højne uddannelsesniveauet. Et generelt kompetenceløft vil skabe vilkår for vækst og innovation i erhvervslivet, som er afgørende for at sikre den langsigtede beskæftigelse hos borgerne i Horsens Kommune. Samtidig vil et fokus på Horsens som uddannelsesby medvirke til, at vi har de fornødne kvalifikationer blandt borgerne i lokalsamfundet, og at vi er bedre rustet i forhold til den store rekrutteringsudfordring og mangel på arbejdskraft, som venter forude.

Et stærkt samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsliv skal binde en koordineret og målrettet indsats sammen.

Horsens som uddannelsesby

Horsens skal markedsføres som attraktiv uddannelsesby, så det både bliver tydeligt for unge mennesker lokalt – og for unge i resten af Danmark og verden, at Horsens har et varieret og spændende udbud af videregående uddannelser.

Det skal i endnu højere grad afspejle sig i byens liv, at Horsens er en uddannelsesby med ca. 4000 danske og internationale studerende.

Ungdomsboliger

Der er i de seneste år foregået en stor udbygning af ungdomsboliger, primært i relation til VIA Campus Horsens. Kapaciteten vurderes for nuværende som tilstrækkelig. Det er Byrådets holdning, at fremtidige boliger til studerende som udgangspunkt bør placeres i Horsens bymidte. Det vil medvirke til at skabe liv i midtbyen på alle tidspunkter af døgnet.

Flere og nye uddannelser

Der skal i samarbejde med øvrige aktører på uddannelsesområdet arbejdes målrettet for at sikre flere og nye uddannelser til byen.

Studie- og uddannelsesmiljø

Der skal etableres et attraktivt studentermiljø på tværs af uddannelsesstederne, som kan være med til at skabe aktivitet, arrangementer som f.eks. den fælles innovationsuge, fælles uddannelsesdage og sociale arrangementer.

Uddannelse skaber sundhed

Uddannelse til alle er også vejen frem for at sikre øget lighed i sundhed. Uddannelse giver redskaber til at skabe en sund livsstil, som har for betydning for sundheden. Derfor vil vi også arbejde med uddannelse ud fra et sundhedsfremmeperspektiv.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer