Turisme

Horsens Kommune er kendt for at være en kommune med mange oplevelser og aktiviteter.

Vi skal fortsat lægge sporene for udviklingen af kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Borgernes muligheder for daglige udfoldelser og oplevelser på kultur- og fritidsområdet skal fortsat udvikles gennem attraktive aktiviteter i tidssvarende rammer. Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle Horsens Kommunes positive image gennem store events: festivaler, sportsarrangementer og koncerter samt de permanente attraktioner.

Fængslet

Der arbejdes på at give publikum adgang til Fængslet, herunder den enestående fængselssamling. Arbejdet tager udgangspunkt i den store interesse, der er for de unikke forhold, der er på stedet.

Gudenåen

Der skal i kommende periode arbejdes med Gudenåen som destination. Horsens Kommune indgår i et samarbejde med seks kommuner, som i fællesskab vil markedsføre området langs og omkring Gudenåen.

Erhvervsturisme

Horsens Kommune vil yderligere skærpe fokus for at styrke erhvervsturismen i Horsens Kommune. Der er etableret et samarbejde med de førende møde- og konferencesteder i kommunen. Der er skabt et grundlag for at tiltrække store ar-rangementer til Horsens. Endvidere vil der blive arbejdet på en styrkelse af samarbejdet med andre områder.

Sommerhusområder

Horsens Kommune vil i den kommende periode afdække mulighederne for at etablere nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen. Ved planlægningen skal områdets natur-, miljø- og landskabsinteresser og almene rekreative interesser samt lokalbefolkningen tilgodeses.

Digitalisering af turismeformidlingen

På turismeområdet ses en kraftig udvikling indenfor digital kommunikation og formidling af aktiviteter, oplevelses- og overnatningsmuligheder. Horsens Kommune ønsker en opprioritering af denne kommunikationskanal frem for den mere traditionelle turistformidling.

Samarbejde på tværs

På turismeområdet er det vigtigt med et stærkt samarbejde med vores nabokommuner.