PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Turisme

Turisme

Horsens Kommune er kendt for at være en kommune med mange oplevelser og aktiviteter.

Vi skal fortsat lægge sporene for udviklingen af kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Borgernes muligheder for daglige udfoldelser og oplevelser på kultur- og fritidsområdet skal fortsat udvikles gennem attraktive aktiviteter i tidssvarende rammer. Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle Horsens Kommunes positive image gennem store events: festivaler, sportsarrangementer og koncerter samt de permanente attraktioner.

Fængslet

Der arbejdes på at give publikum adgang til Fængslet, herunder den enestående fængselssamling. Arbejdet tager udgangspunkt i den store interesse, der er for de unikke forhold, der er på stedet.

Gudenåen

Der skal i kommende periode arbejdes med Gudenåen som destination. Horsens Kommune indgår i et samarbejde med seks kommuner, som i fællesskab vil markedsføre området langs og omkring Gudenåen.

Erhvervsturisme

Horsens Kommune vil yderligere skærpe fokus for at styrke erhvervsturismen i Horsens Kommune. Der er etableret et samarbejde med de førende møde- og konferencesteder i kommunen. Der er skabt et grundlag for at tiltrække store ar-rangementer til Horsens. Endvidere vil der blive arbejdet på en styrkelse af samarbejdet med andre områder.

Sommerhusområder

Horsens Kommune vil i den kommende periode afdække mulighederne for at etablere nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen. Ved planlægningen skal områdets natur-, miljø- og landskabsinteresser og almene rekreative interesser samt lokalbefolkningen tilgodeses.

Digitalisering af turismeformidlingen

På turismeområdet ses en kraftig udvikling indenfor digital kommunikation og formidling af aktiviteter, oplevelses- og overnatningsmuligheder. Horsens Kommune ønsker en opprioritering af denne kommunikationskanal frem for den mere traditionelle turistformidling.

Samarbejde på tværs

På turismeområdet er det vigtigt med et stærkt samarbejde med vores nabokommuner.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer