Offentliggørelse

Kommuneplanstrategi 2013-17 har været i offentlig høring i perioden 17. august – 12. oktober 2011. I høringsperioden er der afholdt borgermøder, hvor der fremkom en række forslag og ideer til strategien. Derudover er der indsendt 3 bemærkninger til strategien. På Byrådsmødet den 13. december 2011 behandlede Byrådet forslagene og bemærkningerne. Byrådet besluttede at vedtage strategien med følgende ændringer:

Udarbejdelse af forslag til ”Kommuneplan 2013” er nu igangsat. Byrådet forventes at vedtage forslag til ”Kommuneplan 2013” i august 2012, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring i efteråret 2012.