PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Offentliggørelse

Kommuneplanstrategi 2013-17 har været i offentlig høring i perioden 17. august – 12. oktober 2011. I høringsperioden er der afholdt borgermøder, hvor der fremkom en række forslag og ideer til strategien. Derudover er der indsendt 3 bemærkninger til strategien. På Byrådsmødet den 13. december 2011 behandlede Byrådet forslagene og bemærkningerne. Byrådet besluttede at vedtage strategien med følgende ændringer:

  • Tilføjelse til afsnittet side 18 om bustrafik i temaet ”Trafik” om pendlerbetjening og fleksibel busbetjening. 
  • Tilføjelse af nyt afsnit side 6 under temaet ”Vækst i bosætning” om Bydele med forskellige identiteter. 
  • Byrådet besluttede, at der i Bæredygtighedsudvalgets regi arbejdes videre med ideer fra borgermøderne inden for følgende to temaer:
  • Organisering og koordinering af samarbejdet i lokalområderne samt mellem kommune og lokalområderne.
  • Stisystemer i det åbne land – bedre skiltning og information.

Udarbejdelse af forslag til ”Kommuneplan 2013” er nu igangsat. Byrådet forventes at vedtage forslag til ”Kommuneplan 2013” i august 2012, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring i efteråret 2012.

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer