PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Liv

Liv

Liv og bevægelse i kommunen

Planlægning af nye og eksisterende byområder og planlægning i det åbne land skal fremme liv og bevægelse. Det handler om sundhed og forebyggelse, og det handler om at skabe sjove, spændende og tiltrækkende steder til aktivt ophold, leg, bevægelse og kulturel udfoldelse.

Der skal skabes bedre rammer for børn og unges spontane lege- og udfoldelsesmuligheder, ligesom det skal være tillokkende for voksne og ældre mennesker at fortsætte med en aktiv livsstil hele livet igennem.

De aktive trafikanter


Det skal gøres trygt og sikkert at gå og cykle – både til skole, til arbejde og til fritidsaktiviteter. Fra boligområderne skal der med stiforbindelser skabes adgang til nærliggende naturområder, så det gøres let og attraktivt at motionere til fods og på cykel i kommunens forskellige lokalområder.

Liv i byerne

Nye og eksisterende byrum skal indrettes eller omdannes med fokus på liv og bevægelse. Det gælder både for de mindre bysamfund som for Brædstrup og Horsens.

Brædstrup Bymidte er under omdannelse, og Horsens Midtby har et særligt potentiale, hvor kulturelle, sociale og kommercielle aktiviteter kan skabe et endnu mere attraktivt og levende bymiljø til glæde for hele kommunen og som en attraktion for byens gæster.

Liv i byen

Byens rum - gader, veje, torve og pladser i Horsens, fra Banegården til Havnen - skal nytænkes, og enkeltstående projekter og initiativer skal koordineres, så der sikres sammenhængende bevægelsesforløb, der gør byen til et sjovere, mere udfordrende, men også et trygt sted at bevæge sig rundt.
Byrådet har afsat en pulje til igangsætning af aktiviteter, der skal give mere liv i Horsens Midtby. Disse aktiviteter skal bidrage til at gøre midtbyen til et naturligt og mere interessant mødested – også efter at butikkerne er lukket.

Erfaringerne fra projektet kan give ideer til, hvordan gader, torve og pladser skal indrettes, så muligheden for optræden og aktivitet af forskellig slags bliver optimale.

Sport og idræt

Der skal udarbejdes en idrætspolitik, som skaber aktivitetsmuligheder i velegnede rammer, og som fremmer breddeidrætten med udgangspunkt i et bredt og frivilligt foreningsliv. Eliteidrætten skal udvikles og fremmes gennem muligheder for talentudvikling og samarbejde med Team Danmark.
Der skal etableres indendørs og udendørs faciliteter med mulighed for nye tidssvarende bevægelsesaktiviteter, som inspirerer til motion og bevægelse for alle aldersgrupper, ligesom det skal være muligt at opleve store sportsbegivenheder i Horsens Kommune.

Samarbejdet mellem de forskellige aktører på motionsområdet skal udvikles.

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer