PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling

Horsens Byråd ønsker at sikre vækst i erhverv og fremtidssikrede beskæftigelsesmuligheder i lokalsamfundet.

Derfor er en ny erhvervsstrategi vedtaget, og den skal fungere som ramme for en målrettet prioritering af erhvervspolitiske initiativer, og som samtidig fungerer som inspiration til, hvordan alle parter kan arbejde koordineret for at fremme erhvervslivet i Horsens Kommune.

Vækst i erhverv

Den overordnede ambition er at skabe innovation og udvikling med udgangspunkt i den eksisterende erhvervsstruktur - samtidig med, at der satses på flere og nye vidensvirksomheder, kreative erhverv og på de nye vækstbrancher, som f.eks. uddannelse, energi, velfærdsteknologi mv.

Det kan kun lykkes i et tæt samarbejde og partnerskab med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, som alle skal medvirke til at realisere det erhvervsmæssige potentiale, som Horsens Kommune har.

Stærkt image

Byrådet ønsker en fortsat styrkelse af kommunes image som kultur- og oplevelsesby, fordi det har stor afsmittende effekt på bl.a. erhvervsliv, detailhandel og bosætning i kommunen.

Infrastruktur

Horsens Kommune har en stærk infrastrukturel placering. Byrådet vil arbejde for en udbygning af Den Østjyske Motorvej E45 til tre spor og en fjerde motorvejsafkørsel ved Hatting, så den kan matche både de aktuelle behov, og den vækst som vil komme i fremtiden i området. Samtidig skal udviklingen omkring en kommende Kattegat-forbindelse følges nøje, og der skal ske en udvikling af nye erhvervsområder, som kan få en central og strategisk placering i forhold til det nye vejnet.

Detailhandel

Horsens Byråd vil arbejde for at fremme et stærkt og varieret butiksudbud, som kan være med til at skabe liv i både Horsens bymidte og i de mindre bysamfund. Midtbyplanerne for Horsens og Brædstrup er med til at skabe rammerne for en levende detailhandel, som kan skabe liv og aktivitet i midtbyerne. Der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække alle typer af detailhandel. Konkret skal der skabes mulighed for etablering af op til tre nye udvalgsvarebutikker større end 2000 m2 i Horsens by.

Erhvervsjord og erhvervsejendomme

Der skal være et alsidigt udbud af erhvervsjord og erhvervsejendomme – både med hensyn til beliggenhed, størrelse og formål.

Alle skal have mulighed for at bidrage

Målet er, at alle borgere i Horsens Kommune skal have mulighed for at bidrage til vækst og udvikling i lokalsamfundet. Det skal ske gennem solid tilknytning til arbejdsmarkedet, gennem fortsat kompetenceudvikling og gennem frivilligt socialt arbejde. Alle borgere skal sikres en plads og en betydning i fællesskabet, og der skal være respekt omkring den enkeltes mulighed for og krav på at være mest mulig selvhjulpen.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer