PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Bosætning

Bosætning

Horsens Kommune er en vækstkommune og hører til blandt Danmarks hurtigst voksende kommuner. Byrådets vision er klar: Horsens Kommune ønsker at skabe optimale betingelser for vækst i bosætning, fordi det skaber udvikling og dynamik – både i erhvervslivet og detailhandlen. Vækst i bosætning tilfører nyt liv og ressourcer.


Byrådets ambition er, at kommunen skal vokse med 3-4000 indbyggere i perioden 2013-2017. For at realisere målet har Horsens Byråd vedtaget en bosætningsstrategi, med en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan der skal skabes fortsat vækst i bosætning.

Rigt og mangfoldigt udbud af boliger og bolig grunde

Et helt centralt element i strategien er at sikre et varieret og rigt udbud af boliger og boliggrunde. Der skal bygges mere af alt.


Et rigere udbud af forskellige boligtyper vil skabe mulighed for cirkulation i den eksisterende boligmasse, så borgere og tilflyttere kan få en bolig, som matcher deres behov. Byrådets mål er, at det i højere grad skal være muligt at leve i det samme lokalområde i forskellige livsfaser og livssituationer

Byvækst og byomdannelse

Fremtidens vækst i bosætning skal ske på to måder. For det første skal den ske gennem byvækst, hvor nyt land inddrages til boligformål. 

Byvæksten skal ske spredt over store dele af hele den kommunale geografi – i tilknytning til eksisterende byområder og dertilhørende infrastruktur. 

Men væksten skal også i høj grad ske gennem byomdannelse og byfortætning i de eksisterende byer. I Horsens skal det ske gennem realiseringen af midtbyplanen og på sigt masterplanen for havnen, som tilsammen vil betyde en væsentlig forøgelse af boligmassen i midtbyen. I Brædstrup skal det ske gennem fortsat byomdannelse og byforskønnelse af bymidten. Det er afgørende, at byerne får deres andele af væksten i bosætning, fordi det vil skabe grundlag for liv, aktivitet og udvikling, der kan være med til sikre den generelle udvikling af erhverv, detailhandel, uddannelse og kulturliv til fordel for hele kommunen.

Bydele med forskellige identiteter

Identiteten i bydelene i Horsens og Brædstrup samt i mellembyer og landsbyer skal i højere grad styrkes eller etableres. Eksisterende bydeles karakteristika, kvalitet og muligheder skal beskrives og være afsæt for fastlæggelse af en fremadrettet strategi. 

 

Nye bydele skal ved etableringen gives et særligt udtryk f.eks. gennem beplantning, bebyggelsesstruktur, aktivitets- og anvendelsesmuligheder, valg af byudstyr mm. Oplevelse af tilhørsforhold til en bydel styrkes gennem fælles mødesteder i bydelen.

Derfor vil det i arbejdet med bydelsidentiteter blive undersøgt, hvilke muligheder der er for etablering af fælles mødesteder i nye bydele og i eksisterende bydele, hvor sådanne mangler.

Planer for mellembyerne

Mellembyerne spiller en væsentlig rolle i udviklingen af et differentieret boligudbud i kommunen med de særlige kvaliteter og den identitet, som er knyttet til den enkelte by. Der skal udarbejdes helhedsplaner for mellembyerne, bl. a. for at belyse mulighederne for øget bosætning i disse bysamfund.

Markedsføring og bybranding

Et centralt element i bosætningsstrategien er markedsføring af Horsens Kommune som bosætningskommune. Det skal bl.a. ske ved målrettede tilflytterkampagner og en mere differentieret markedsføring, som formidler de mange boligområders særlige identitet og muligheder – både i land og by.


Horsens Kommunes image som kultur- og oplevelsesby spiller en central rolle i markedsføringen. Rigtig mange tilflyttere forbinder kommunen med de store koncerter, de mange festivaler og oplevelser ud over det sædvanlige. Horsens Kommune ønsker fortsat at ligge i førerposition, når det gælder om at invitere til store oplevelser. Det tror vi er afgørende for at lykkes med vækst.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer