PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Home Strategi 2011 Bæredygtighed

Bæredygtighed

Horsens Kommunes klimaindsats skal sikre bæredygtig vækst. Klimaindsatsen kan være en mulighed for at indtænke kreative løsninger i både trafik- og byplanlægning – og dermed skabe gode oplevelser for borgerne og sikre fortsat vækst i Horsens Kommune.

Energiplanlægning

Horsens Kommune kan gennem energiplanlægningen skabe rammer for og krav til den fremtidige energiforsyning. Energiplanlægningen skal sikre borgerne en energiforsyning, som er uafhængig af fossile brændsler, og som er baseret på vedvarende energikilder. Dette giver en billigere energiforsyning, en større forsyningssikkerhed samt en markant reduktion af CO2-udledningen fra energiforsyningen.

Energibesparelser

Horsens Kommune skal som virksomhed reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger med 2% om året. Dette kan bl.a. ske ved at udføre energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Horsens Kommune kan ligeledes, gennem oplysning og udstillinger medvirke til, at private boligejere og boligforeninger gennemfører energirenoveringer af deres boliger.

Trafik

Reduktion af CO2-udledningen fra trafikken kan bl.a. ske ved at satse på elbiler. Horsens Kommune kan medvirke til at opbygge en infrastruktur for elbiler med ladestandere og p-pladser til elbiler, efterhånden som markedet for el-biler mod-nes. Ligeledes skal cykelstinettet udvides og forbedres, således at flere vil benytte cyklen som alternativ til bilen.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer