4.14 VVM-anlæg

Mål

Ingen i gældende kommuneplan.

Visualisering af Biogas Nord.

Redegørelse

Beliggenheden af enkelte anlæg /VVM-pligtig anlæg

Større miljøbelastende anlæg
Til sikring af, at anlæg ikke får uacceptable miljøbelastende konsekvenser, skal der udarbejdes en miljøvurdering.

Etablering af visse nærmere angivne større miljøbelastende anlæg forudsætter i henhold til Miljøministeriets VVM-bekendstgørelser en særlig miljøvurdering i form af et tillæg til kommuneplanen.

Horsens Kommune rummer flere erhvervsvirksomheder, herunder landbrug der er omfattet af disse regler.

Biogas
2012, Biogas Horsens Nord, Ålkærgårdvej, 8751 Gedved


VVM-godkendte landbrug

Amternes regionplantillæg for husdyrproduktion har nu status som kommuneplantillæg, jf. lov om ændring af planloven. VVM-godkendte landbrug i Horsens Kommune:

  • Tillæg nr. 11, Regionplan 1993, Store Vingumgård, Vingumvej 7, 8740 Brædstrup
  • Tillæg nr. 15, Regionplan 1997, Potmosevej 19, 8752 Østbirk
  • Tillæg nr. 13, Regionplan 2001, Kjærslund, Bollervej 175, 8700 Horsens 
  • Tillæg nr. 18, Regionplan 2001, Borupgård, Gl. Kattrupvej 19, 8751 Gedved
  • Tillæg nr. 23, Regionplan 2001, Mejlgård, Brokhøjvej 31, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
  • Tillæg nr. 15, Regionplan 2005, Skovslund, Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup

Disse tillæg er gældende indtil de omfattes af en godkendelse efter den nye husdyrlov.

 

Retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer