4.11 Vandforsyning

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget
Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om vandforsyning som er beskrevet i kapitel 4 i Vejle Amts Regionplan 2005. Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Redegørelse

Læs mere om de statslige vandplaner, om mål og Retningslinjer, om vandforsyning - og vandforsyningsplanlægning i Horsens Kommune i "Anden planlægning" - "Vand".

Retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.