RETNINGSLINJER - KOMMUNEPLAN 2013

4.11 Vandforsyning

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget
Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om vandforsyning som er beskrevet i kapitel 4 i Vejle Amts Regionplan 2005. Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Redegørelse

Læs mere om de statslige vandplaner, om mål og Retningslinjer, om vandforsyning - og vandforsyningsplanlægning i Horsens Kommune i "Anden planlægning" - "Vand".

Retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan. 
 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer