4.11 Vandforsyning

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget
Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om vandforsyning som er beskrevet i kapitel 4 i Vejle Amts Regionplan 2005. Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Redegørelse

Læs mere om de statslige vandplaner, om mål og Retningslinjer, om vandforsyning - og vandforsyningsplanlægning i Horsens Kommune i "Anden planlægning" - "Vand".

Retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i gældende kommuneplan.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer