4.7 Små vindmøller

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

Mini-, mikro-, cylinder-, og andre små vindmøller må kun opstilles/opsættes, hvis det vurderes, at de visuelt og støjmæssigt ikke vil være til gene for de omkringboende. Der bør ikke opstilles/opsættes små vindmøller i områder udlagt til beboelse.

Redegørelse for retningslinjer

Der findes flere forskellige typer af små vindmøller. Mini- og mikrovindmøller med et bestrøget areal fra omkring 5 til under 1 m² samt lodret stående cylindervindmøller m.fl. De små vindmøller er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Opstilling/opsætning af de små vindmøller kræver en tilladelse fra kommunen. Små vindmøller er, grundet det høje omdrejningstal, ofte visuelt forstyrrende og bør ikke opstilles i områder udlagt til beboelse.