4.6 Hustandsvindmøller

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

Der kan uden planlægning opstilles husstandsvindmøller (totalhøjde op til 25 meter) i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, hvis dette kan ske i harmoni med omgivelserne. Opstilling af en husstandsvindmølle kræver tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Der bør ikke opstilles husstandsvindmøller i områder udlagt til beboelse.

Redegørelse for retningslinjer

Ved placering af nye husstandsvindmøller skal der tages hensyn til naboer, natur og landskab i forbindelse med behandling af sager vedrørende opstilling af husstandsmøller. Afstandskravet på 4 x vindmøllens totalhøjde til nærmeste nabobeboelse gælder ikke for husstandsvindmøller der imidlertid er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Husstandsvindmøller er underlagt screeningspligt efter reglerne om VVM. Husstandsvindmøller bør ikke opstilles indenfor landskabsudpegningen Større uforstyrret landskab, eller i områder udlagt til beboelse.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer