4.4 Højspændingsanlæg

Mål

Distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.

 

Redegørelse

Opmærksomheden omkring højspændingsledninger i befolkningen er fortsat stor. Der er et udpræget ønske om at undgå luftledninger i nærheden af bebyggede områder samt ønske om at friholde de åbne landskaber for luftledninger af hensyn til landskabet og øge forsyningssikkerheden ved at nedgrave elkablerne. 

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.