Højspændingsanlæg

4.4 Højspændingsanlæg

Mål

Distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.

 

Redegørelse

Opmærksomheden omkring højspændingsledninger i befolkningen er fortsat stor. Der er et udpræget ønske om at undgå luftledninger i nærheden af bebyggede områder samt ønske om at friholde de åbne landskaber for luftledninger af hensyn til landskabet og øge forsyningssikkerheden ved at nedgrave elkablerne. 

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer