4.17 Generelt

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget

Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om beskyttelse af overfladevand som er beskrevet i kapitel 5 i Vejle Amts Regionplan 2005.

Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Læs mere om mål og Retningslinjer, vandplaner, vandrammedirektiv, vandforsyning, og vandforsyningsplanlægning, grundvand, indsatsplaner og spildevand i Horsens Kommune under ”Anden planlægning” - "Vand".


Redegørelse

Ingen i den gældende kommuneplan.

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.