RETNINGSLINJER - KOMMUNEPLAN 2013

4.17 Generelt

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget

Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om beskyttelse af overfladevand som er beskrevet i kapitel 5 i Vejle Amts Regionplan 2005.

Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Læs mere om mål og Retningslinjer, vandplaner, vandrammedirektiv, vandforsyning, og vandforsyningsplanlægning, grundvand, indsatsplaner og spildevand i Horsens Kommune under ”Anden planlægning” - "Vand".


Redegørelse

Ingen i den gældende kommuneplan.

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

  
 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer