4.17 Generelt

Mål

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget

Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om beskyttelse af overfladevand som er beskrevet i kapitel 5 i Vejle Amts Regionplan 2005.

Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

Læs mere om mål og Retningslinjer, vandplaner, vandrammedirektiv, vandforsyning, og vandforsyningsplanlægning, grundvand, indsatsplaner og spildevand i Horsens Kommune under ”Anden planlægning” - "Vand".


Redegørelse

Ingen i den gældende kommuneplan.

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer