4.9 Enkelt områder

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

Borupgård - GE.2.T.3.
Der kan opstilles maks. 3 vindmøller med en min. totalhøjde på 100 m og en maks. totalhøjde på 125 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 4 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold.

Borupgård - GE.2.T.3.

Tønning - BR.64.T.1.
Der kan opstilles maks. 2 vindmøller med en maks. totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 4 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Området skal planlægges i sammenhæng med naboområdet i Hedensted Kommune. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold.

Tønning - BR.64.T.1.

Nim Mark - BR.44.T.1.
Der kan opstilles maks. 2 vindmøller med en maks. totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 4 og 5 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold.

Nim Mark - BR.44.T.1.

Endelave - HR.10.T.1.
Der kan opstilles maks. 1 vindmølle med en maks. totalhøjde på 75 m. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold.

 Endelave - HR.10.T.1.

Redegørelse for retningslinjer

Retningslinjerne for enkeltområderne skal ses i forlængelse af de generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller indenfor udlagte vindmølleområder. Retningslinjerne for enkeltområderne fastlægger vindmøllernes maksimale totalhøjde og antal ud fra, hvor mange vindmøller der forventes at kunne opstilles i de enkelte områder på baggrund af afstanden til nabobeboelse og en vurdering af det forventede opstillingsmønster.
Den foreløbige indbyrdes afstand mellem vindmøllerne, af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien, fastlægges ud fra ud fra det forventede opstillingsmønster. Hvor udnyttelsen af et område forudsætter en planlægning på tværs af kommunegrænsen, fastlægger retningslinjerne for enkeltområderne dette.

Området afgrænses så der efterfølgende i lokalplanlægningen er rimelig mulighed for at tilpasse et opstillingsmønster til de lokale forhold.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer