Kortbilag

Ud over de kortbilag der indgår i Hovedstruktur og Retningslinjer er der fremstillet 10 kortbilag med en repræsentativ sammenstilling af de forskellige temaer som kommuneplanen består af. Kortbilagene er tænkt som en hjælp til, på en forhåbentlig overskuelig måde at vise de temaer der har en indbyrdes relevans.


Hvis der ønskes en mere præcis visning, henvises til de dynamiske kort under de enkelte retningslinjer, der henter udpegningerne fra plansystemdk.dk. Nedenfor er vist hvilke temaer de enkelte kortbilag indeholder.


Byer og landsbyer:

Offentlig service:

Åbent land 1, Beskyttelsesinteresser:

Åbent land 2, Beskyttelsesinteresser:

Åbent land 3, Beskyttelsesinteresser:

Ferie og fritid:

Erhvervsinteresser i det åbne land:

Erhvervsinteresser landbrug:

Infrastruktur og tekniske anlæg:

Miljøbeskyttelse og grundvand: