Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.9 Udvidelse af lystbådehavnen

Mål

Det er et mål, at danne rammen for det gode liv og adgang til vandet for alle. Havnene skal tilbage til borgerne, så havnen bliver en integreret del af byen, som borgerne vil bruge og nyde.

Redegørelse

Lystbådehavne og udvidelser af denne bør være sideudvidelser til eksisterende havneanlæg med henblik på at bevare de, også i national sammenhæng, værdifulde naturområder langs kysterne mod landskabsforstyrrende anlæg og bebyggelse. Havnen skal være bynær, for at fastholde Horsens som en havneby med et rigt maritimt liv både for borgerne og erhvervslivet. De mange rekreative værdier som fritidshavne beriger byen med, skal fastholdes og udvikles.

Retningslinjer

Nye lystbådehavne og større udvidelser skal placeres som sideudvidelser til eksisterende havneanlæg med henblik på at bevare de, også i national sammenhæng, værdifulde naturområder langs kysterne mod landskabsforstyrrende anlæg og bebyggelse.

Redegørelse for retningslinjer

I lighed med andre anlæg, der nødvendigvis skal placeres ved kysten, er det af meget stor betydning at friholde den uspolerede kyst for nye anlæg. Derfor skal også lystbådehavne anlægges i umiddelbar sammenhæng med eksisterende havneanlæg.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer