Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.11 Støjende fritidsanlæg

Mål

Målet er at sikre en rigtigt placering af støjende fritidsanlæg i form af motorsportsbaner, forlystelsesparker og skydebaner ect., til gavn for både brugere og naboer, og naturen.

Redegørelse

Særligt støjende friluftsanlæg skal placeres i god afstand fra områder med støjfølsom anvendelse eller bedst i områder, som er støjramte i forvejen, for eksempel ved overordnet veje, jernbaner, og industriområder.

Retningslinjer

Særligt støjende friluftsanlæg skal placeres i god afstand fra områder med støjfølsom anvendelse eller i områder, som er støjramte (for eksempel ved overordnet vej- og jernbanenet). Omkring planlagte særligt støjende friluftsanlæg skal der udlægges støjkonsekvensområde.

Redegørelse for retningslinjer

Særligt støjende friluftsanlæg er for eksempel knallert- og motorbaner, RC-baner og skydebaner.

 

Sådanne anlæg skal så vidt muligt placeres i god afstand (500-1000 m) fra områder med støjfølsom anvendelse.

 

For nærmere retningslinjer og redegørelse for støj, se særligt afsnit om støj. KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer