Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.5 Opholdsarealer i det åbne land

Mål

Opholdsarealer i tilknytning til de rekreative ruter, til brug for endags arrangementer og mulighed for primitive overnatninger for en nat.

Redegørelse

Kommunes rekreative områder i det åbne land skal kunne benyttes til at få oplevelser på naturens præmisser døgnet rundt. Arealerne skal særligt kunne rumme arrangementer af en dags varighed og samtidigt være til brug for lejrliv i f.eks. shelter eller telt.  

Retningslinjer

Der skal i samarbejde mellem statsskovdistrikter, nabokommuner og private lodsejere tilvejebringes de fornødne arealer til rekreativt ophold i tilknytning til stisystemer og rekreative områder.

Redegørelse for retningslinjer

Opholdsarealer og primitive overnatningspladser er vigtige bidrag til befolkningens rekreative muligheder i det åbne land.

 

Opholdsarealer bør placeres i tilknytning til de rekreative ruter og med god adgang fra det lokale vejnet. Nye opholdsarealer bør placeres i eller tæt på strande, skove og andre områder med høj rekreativ værdi.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer