Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.13 Badevand

Mål

Det er et mål, at bevare, beskytte og forbedre badevandskvaliteten samt den offentlige adgang til badestrandene. Sikre, at badning sker under særlig hensyntagen til naturværdier.

Redegørelse

Gennem forbedring af vandkvaliteten, er det kommunens hensigt at styrke publikums adgang til badning. Særligt Husodde Strand, Sejet Nørremark, Karl Sø, Naldal Sø, Ring Sø og kysten på Endelave, skal have god badevandskvalitet og god offentlig adgang. Horsens Fjord giver derudover bademulighed ved Vorsøvej, Blid Sø, og Nedenskov Sø.

Retningslinjer

På kort er angivet de søer og kyststrækninger, hvor der er gode bademuligheder.

God badevandskvalitet skal søges fastholdt.

Redegørelse for retningslinjer

I kommunen er der i alt 14 stationer hvor der bliver udtaget badevandsanalyser. Aktuelt er badevandskvaliteten opfyldt ved samtlige stationer. Følgende områder kan karakteriseres som gode badesteder- Husodde Strand, Sejet Nørremark, Karl Sø, Naldal Sø, Ring Sø og kysten på Endelave. Derudover er kravene til badevandskvalitet opfyldt ved følgende badesteder: Horsens Fjord ved Vorsøvej, Blid Sø, og Nedenskov Sø.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer