Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.12 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Mål

Det er et mål, at sikre en bæredygtig anvendelse og adgang til vandløb, søer og kystvande, så de ikke bliver overbelastet, men vedbliver at være et værdifuldt aktiv for kommunen.

Redegørelse

De værdier som kommunens vådområder, åer, søer og kyster indeholder, kan benyttes til rekreative formål. Men brugen skal være på naturens præmisser og må ikke overbelaste området på langt sigt. Derfor er det enkelte områdes sårbarhed styrende for, omfanget af aktiviteter.

Retningslinjer

Se retningslinje vedr. Badevand og Sejlads.

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje vedr. Badevand og Sejlads.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer