1.3 Rækkefølgeplan

Mål

Kommuneplanen indeholder en rækkefølgeplan, der skal sikre, at byvækstarealer inddrages i byzonen så det sker mest hensigtsmæssigt i forhold til kommunale investeringer i veje, børneinstitutioner m.v.

Rækkefølgeplanen skal sikre, at udbygningen sker hensigtsmæssigt i forhold til områdernes beliggenhed og udbygningen af infrastruktur og kommunale servicetilbud som skole og børnepasning.

Kommuneplanens byvækstarealer i hver enkelt by eller bydel i kommunen må som hovedregel først udnyttes til bebyggelse når eksisterende byzonearealer er taget i brug.

 

Redegørelse

Boligareal ved Lund (HR.07.B.16)
Området udbygges fra syd og vest mod nord og øst på grundlag af min. 2 lokalplaner (etaper), hver omfattende ca. 8 ha Den første lokalplannærmest eksisterende by. Den konkrete afgrænsning af etaperne (lokalplanerne) skal tage udgangspunkt i en helhedsplan for området.

Boligområde ved Nim (BR.41.B.13)
Området udbygges fra vest mod øst på grundlag af min. 2 lokalplaner (etaper), hver omfattende ca. 10 ha Den første lokalplan nærmest eksisterende by. Den konkrete afgrænsning af etaperne (lokalplanerne) skal tage udgangspunkt i en helhedsplan for området.

Erhvervsområde ved Horsens Syd (HR.02.E.32)
Området udbygges fra vest mod øst på grundlag af min. 2 lokalplaner (etaper), hver omfattende ca. 20-30 ha Den første lokalplan nærmest ek- sisterende by. Den konkrete afgrænsning af etaperne (lokalplanerne) skal tage udgangspunkt i
en helhedsplan for området.

Erhvervsområde ved Lund (HR.07.E.8)
Området udbygges fra vest mod øst på grundlag af 2 lokalplaner (etaper). Den konkrete afgrænsning af etaperne (lokalplanerne) skal tage udgangspunkt i en helhedsplan for området.

 

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer