1.14 Ikke afgrænsede landsbyer

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

De ikke afgrænsede landsbyer er de meget små samlinger af gårde og huse med ganske få indbyggere. En opførelse af nye boliger dér, vil have karakter af byspredning i strid med statens målsætning og kommunes vækststrategi, hvorfor nye boliger i disse områder kun kan tillades, hvor der foreligger en særlig planmæssig begrundelse.

En sådan begrundelse kan for eksempel være helt særlige familiemæssige forhold på stedet, hvor hensigtsmæssige sociale og funktionelle forhold lokalt nødvendigvis kan være betinget at et bomæssigt naboskab.

Redegørelse for retningslinjer

I ikke afgrænsede landsbyer (samling af gårde og huse) kan ikke opføres nye boliger bortset fra boliger opført efter gældende regler for landbrugsbygninger i drift, med mindre der foreligger en helt særlig planmæssig begrundelse .KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer