1.6 Erhvervsformål

Mål

Ingen i den gældende kommuneplan.

Erhverv og streetart på havnen.

Redegørelse

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje
Nye større byudviklingsområder til erhverv er udlagt på baggrund af samlede overvejelser om den fremtidige erhvervsstruktur og en arbejdsdeling mellem erhvervsområderne.

Erhvervsområder op ad motorvejen, skal forbeholdes virksomheder, der ud fra et særligt transportbehov, har behov for nem adgang til det overordnede vejnet. Byggeri med tilhørende udenomsarealer skal især langs motorvejen fremtræde æstetisk og udgøre en harmonisk helhed.

Retningslinjer

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje
Fremover forventes behovet for udlæg af arealer til traditionelle produktionsvirksomheder at være mindre. Videnintensive virksomheder stiller andre lokaliseringskrav end traditionelle produktionsvirksomheder. Nye arealudlæg til erhverv er derfor sket på baggrund af overvejelser om den fremtidige erhvervsstruktur i Horsens Kommune.

Der er dog stadig en kraftig udvikling i kommunens erhverv og derfor et behov for nye udlæg til erhverv.

Kommunen er et trafikalt knudepunkt og har derfor en overvægt af regionale, nationale og internationale virksomheder, der har et særligt behov for nem adgang til det overordnede vejnet, herunder motorvejsnettet. Det er derfor vigtigt, at kommunens udbud af erhvervsarealer råder over tilstrækkelige arealer med en transportøkonomisk beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet. Med de områder, der er udlagt til erhvervsformål, er der i et rimeligt omfang mulighed for placering af nye transporttunge virksomheder i kommunen. Herved mindskes også miljøbelastningen fra transport.

 

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Erhvervsområde Horsens Vest.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer