1.19 Endelave

Mål

Se retningslinje.

Redegørelse

Se retningslinje.

Retningslinjer

Endelave er i sin helhed omfattet af kystnærhedszonen samt klassificeret som ramsarområde nr. 13, fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og habitatområde nr. 52 (se afsnit om natur).

For Endelave gælder den oprindelige strandbeskyttelseslinie på 100 m, som beskrevet i Lokalplan nr. 70. Hvis der udarbejdes ny lokalplan gælder den udvidede strandbeskyttelseslinie. Der kan evt. dispenseres herfra i h. t. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje.