1.19 Endelave

Mål

Se retningslinje.

Redegørelse

Se retningslinje.

Retningslinjer

Endelave er i sin helhed omfattet af kystnærhedszonen samt klassificeret som ramsarområde nr. 13, fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og habitatområde nr. 52 (se afsnit om natur).

For Endelave gælder den oprindelige strandbeskyttelseslinie på 100 m, som beskrevet i Lokalplan nr. 70. Hvis der udarbejdes ny lokalplan gælder den udvidede strandbeskyttelseslinie. Der kan evt. dispenseres herfra i h. t. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer