1.18 Campingpladser i kystnærhedszonen

Mål

Se retningslinje.

Redegørelse

Se retningslinje.

Retningslinjer

Campingpladser i kystnærhedszonen
Etablering af nye campingpladser og større udvidelser af eksisterende, godkendte campingpladser i kystnærhedszonen kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg på baggrund af særlig planmæssig begrundelse. 

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje.