1.18 Campingpladser i kystnærhedszonen

Mål

Se retningslinje.

Redegørelse

Se retningslinje.

Retningslinjer

Campingpladser i kystnærhedszonen
Etablering af nye campingpladser og større udvidelser af eksisterende, godkendte campingpladser i kystnærhedszonen kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg på baggrund af særlig planmæssig begrundelse. 

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer