1.10 Byomdannelse

Mål

Ingen i den gældende kommuneplan. 

Horsens Havn.

Redegørelse

Byomdannelse er i fuld gang
I Horsens by har bybilledet i mange år været præget af, at den gamle industriby har udviklet sig til en moderne service- og handelsby. Ændringen af erhvervsstrukturen sætter sig spor i byudviklingen, idet virksomheders nedlæggelse eller flytning skaber behov for ændret anvendelse af tidligere fabriksbygninger og mulighed for nybyggeri på tomme erhvervsgrunde. Også i Brædstrup Bymidte og i et vist omfang i nogle af de andre byer i kommunen er der mulighed og behov for en vis byomdannelse.

Byomdannelsen kan bidrage til at skabe nye attraktive bydele, der kan tiltrække nye indbyggere og evt. nye virksomheder.

Bygninger skifter anvendelse
Eksempler på genbrug af bygninger i Horsens Vestby, er Ceres og Bastian, der er overgået til anden anvendelse og Malteriet og Hede Nielsen, hvor der er indrettet henholdsvis boliger og kontorarbejdspladser mm.

Disse bevaringsværdige bygninger får således et nyt liv, der gør det muligt at sikre denne vigtige og for Horsens så karakteristiske kulturarv. Tilsvarende indrettes i løbet af de kommende år det tidligere Statsfængsel (nu ”Fængslet”) til et oplevelsescenter, omgivet af et nyt boligområde. Sammen med den nye ’Slotsskolen’ vil ’Fængslet’ bidrage til den positive udvikling i Vestbyen.

Ledige grunde bebygges
Også andre ledige arealer i de centrale dele af Horsens er under forvandling. Der er således sat en proces i gang, der skal resultere i at slagterigrunden og andre arealer omkring Banegården forvandles til et nyt levende bykvarter med en mangfoldighed af byfunktioner som boliger, butikker, kulturtilbud, liberale erhverv og anden privat og offentlig virksomhed.

Havnen
Tilsvarende rummer Havnen et potentiale for nye anvendelsesmuligheder på en måde så der i første omgang sker en omdannelse på NordHavnen, mens egentlige havneerhverv samles på SydHavnen. Der er tale om en langsigtet planlægning og omdannelse, der skal give mulighed for at havneområdet med tiden bliver en integreret og levende del af Horsens Midtby.

Brædstrup Bymidte er under forvandling
I de senere år har der i Brædstrup været betydelig fokus på byforskønnelse og bykvalitet og Brædstrup Bymidte er i dag under forvandling. Ud over en omlægning af gader, pladser og grønne anlæg åbnes der mulighed for nybyggeri til boliger, liberale erhverv og butikker. Omdannelsen vil gøre Bredgade til et endnu mere attraktivt handelsmiljø.

 

Retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse for retningslinjer

Ingen i den gældende kommuneplan.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer