2013-34 Boliger, Provstlund II, Lund - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.07.B.18
Plan: Kommuneplan 2013
Plannr: HR.07.B.18

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
2

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.
Ved lokalplanlægningen skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab og fokuseres på arbejdet med overgangen mellem byen og landskabet f.eks. gennem beplantning.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer