2013-15 Retningslinje for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 2

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.02.RE.3.
Plan: Tillæg 15 til Kommuneplan 2013
Plannr: HR.02.RE.3.

Bestemmelser

Plannavn
Tillæg 15 til Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Grønt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
5

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimal bygningshøjde
8,5

Generelle anvendelsesbestemmelser
Området må anvendes til grønt område, rekreativt område, regnvandsbassiner o.l. Der kan indenfor området opføres mindre service-/forsyningsbygninger til lokalområdets drift og forsyning.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer