2013-15 Retningslinje for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.02.E.39.
Plan: Tillæg 15 til Kommuneplan 2013
Plannr: HR.02.E.39.

Bestemmelser

Plannavn
Tillæg 15 til Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
14

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
4

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Detailhandel
Indefor området må der etableres butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse indenfor dette rammeområde er 5.000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal indefor rammeområdet er 10.000 m2.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer