10-2013 Erhvervsområde Horsens Syd - Kommuneplantillæg 4

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.02.E.35.
Plan: 2013-10, Erhvervsområde Horsens Syd
Plannr: HR.02.E.35.

Bestemmelser

Plannavn
2013-10, Erhvervsområde Horsens Syd

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
21 m

Mindste miljøklasse
2

Maksimale miljøklasse
7

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed. Inden for området må placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Inden for området må placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelse maks. 15.000 m2.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer