Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.02.E.19.
Plan: Kommuneplan 2013
Plannr: HR.02.E.19.

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Industri

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed

Lokalplan i området
150, 170 og 18-2008

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer