Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.00.06.I.1.
Plan: Kommuneplan 2013
Plannr: HR.00.06.I.1.

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Anvendelse konkret
Etagebolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning: institutioner og lignende offentlige formål

Bebyggelsens omfang og placering
Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes.

Lokalplan i området
83 og 150

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer