2013-25 Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget 2013-25 Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit - Kommuneplantillæg ramme 1
Plan: Tillæg 25 til Kommuneplan 2013
Plannr: BR.56.E.4.

Bestemmelser

Plannavn
Tillæg 25 til Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimalt antal etager
1 etage.

Maksimal bygningshøjde
10 meter.

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
6

Generelle anvendelsesbestemmelser
Området må anvendes til erhvervsformål i tilknytning til forarbejdning og distribution af råstoffer fra råstofgravning.

Notat
Der skal med lokalplanen sikres, at eventuelt erhvervsbyggeri til råstofrelaterede erhverv fjernes efter end råstofgravning i området.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer