Home Rammer Enkeltområder Vedtaget BR.41.CB.2.
Plan: Kommuneplan 2013
Plannr: BR.41.CB.2.

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bydelscenter

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål: butikker, privat og offentlig service

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelse skal placeres og udformes, så genevirkninger for omgivelserne undgås, og så områdets karakter af landsbymiljø opretholdes.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer