2013-33 Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget 2013-33 Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet - Kommuneplantillæg 1
Plan: Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet
Plannr: 83.BE.01

Bestemmelser

Plannavn
Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse konkret
Åben lav bolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2

Maksimal bygningshøjde
8,5

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
4

Generelle anvendelsesbestemmelser
Boligformål: åben-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål

Notat
Notat generel anvendelse:
Området må anvendes til blandet bolig og erhverv samt til placering af institutioner til offentlige formål. Indenfor delområdet kan der etableres yderligere max. 1000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Eksisterende etageareal er ca. 500 m2. Der kan altså etableres i alt 1500 m2 bruttoetageareal til butikker i delområdet.

Lokalplan i området
Kommuneplantillæggets område er omfattet af Lokalplan 177, der udlægger delområdets (delområde N) anvendelse til erhvervsformål.
Der udarbejdes i sammenhæng med kommuneplantillægget en ny lokalplan 2016-17, "Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv Sejet by, Sejet - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177".
Lokalplanen overfører området til det tilstødende delområde A, som er udlagt til blandet bolig og erhverv samt til placering af institutioner til offentlige formål. Indenfor delområdet kan der etableres yderligere max. 1000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Eksisterende etageareal er ca. 500 m2. Der kan altså etableres i alt 1500 m2 bruttoetageareal til butikker i delområdet.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer